Witamy serdecznie

Księga znaku Czym jest i dlaczego potrzebujesz księgi znaku?


Czym jest księga znaku?

Księga znaku to specjalnie przygotowany dokument, będący listą wytycznych, w jaki sposób powinno zostać wykorzystywane logo. To zestaw informacji określających zasady konstrukcji znaku, jego kolorystykę, dopuszczalne warianty, rozmiar minimalny, typografię, czy też przestrzeń ochronną logo / logotypu.

Dokument ten, przygotowywany zazwyczaj przez osobę projektującą logo, opracowywany jest zarówno w formie cyfrowej (najczęściej dokument .pdf), jak i drukowanej.


  • kontakt@restyled.pl
  • +48 511 179 057

Dlaczego to takie ważne?

Dlaczego potrzebujesz profesjonalnej księgi znaku?


Wykorzystanie logo rządzi się wieloma zasadami


Profesjonalnie przygotowana księga znaku jest niczym innym, jak wizualnie przedstawionym poradnikiem, w jaki sposób właściwie powinno zostać wykorzystane logo. To zakres spójnych zasad, dzięki którym znak, jakim posługuje się firma będzie prezentował się dobrze, niezależnie od powierzchni, na której jest naniesiony.

Podstawową informacją zawartą w w/w dokumencie jest sposób konstrukcji logo oraz często idea, jaka stała za sposobem wyglądu znaku.


To jednak tylko wstęp


Księga znaku zawiera wszystkie dopuszczalne zasady prawidłowego wykorzystania logo - jest to nie tylko jego układ, czy też specyfika dostępnych wariantów, ale również informacje, takie jak:

  1. typografia znaku - rodzaj kroju pisma i wykorzystanych fontów
  2. przestrzeń ochronna - obszar sąsiadujący z logo, jaki nie może być zagospodarowany
  3. wersje kolorystyczne - w jakich barwach może być prezentowane logo
  4. wersje alternatywne znaku - np. wersja pozioma i pionowa
  5. przykłady błędnego wykorzystania znaku


Warto jednak pamiętać:

Księga znaku to nie jest księga identyfikacji wizualnej Różnice są spore.


01 .

Księga znaku to instrukcja wykorzystania logo, stąd też jest to dokument bardzo uproszczony w stosunku do pełnoprawnej księgi identyfikacji wizualnej. Zawarte w nim informacje pełnią rolę poglądową i są najważniejszymi wytycznymi, co do wykorzystania znaku.


02 .

Księga identyfikacji wizualnej to kompleksowy dokument określający wizualną tożsamość firmy. Określa zasady nie tylko wykorzystania logo, ale przedstawia kształ wszystkich elementów mających wpływ na wizerunek firmy - styl dokumentów drukowanych, wygląd gadżetów, placówek, czy też uniformów pracowników.